SmodCMS

Iwona Skrok

doradca podatkowy, prawnik, wieloletni pracownik organów podatkowych, specjalizuje się w reprezentacji podatników w postępowaniach podatkowych i sądowoadministracyjnych, prowadzi obsługę prawnopodatkową podmiotów gospodarczych (doradztwo podatkowe).

Zakres usług

1. Reprezentacja podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej w postępowaniach podatkowych i kontrolnych 

2. Sporządzanie:

  • wszelkich pism procesowych do organów podatkowych (w tym odwołania,   zażalenia  wnioski o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych)
  • wniosków o interpretację przepisów prawa podatkowego, skarg na orzeczenia organów podatkowych do wojewódzkich sądów administracyjnych, skarg kasacyjnych w  sprawach   podatkowych od wyroków sądów I instancji,
  • wniosków o zwrot podatku VAT zapłaconego na terytorium Polski lub na terytorium innego państwa,
  • dokumentacji podatkowych,
  • opinii prawnopodatkowych

 

3. Przeprowadzanie audytów podatkowych


4. Porady i konsultacje prawnopodatkowe 


5. Obsługa prawnopodatkowa podmiotów gospodarczych

 

Aktualności