SmodCMS

Iwona Skrok

doradca podatkowy, prawnik, wieloletni pracownik organów podatkowych, specjalizuje siÄ™ w reprezentacji podatników w postÄ™powaniach podatkowych i sÄ…dowoadministracyjnych, prowadzi obsĹ‚ugÄ™ prawnopodatkowÄ… podmiotów gospodarczych (doradztwo podatkowe).

Zakres usług

1. Reprezentacja podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej w postÄ™powaniach podatkowych i kontrolnych 

2. SporzÄ…dzanie:

  • wszelkich pism procesowych do organów podatkowych (w tym odwoĹ‚ania,   zaĹĽalenia  wnioski o udzielenie ulg w spĹ‚acie zobowiÄ…zaĹ„ podatkowych)
  • wniosków o interpretacjÄ™ przepisów prawa podatkowego, skarg na orzeczenia organów podatkowych do wojewódzkich sÄ…dów administracyjnych, skarg kasacyjnych w  sprawach   podatkowych od wyroków sÄ…dów I instancji,
  • wniosków o zwrot podatku VAT zapĹ‚aconego na terytorium Polski lub na terytorium innego paĹ„stwa,
  • dokumentacji podatkowych,
  • opinii prawnopodatkowych

 

3. Przeprowadzanie audytów podatkowych


4. Porady i konsultacje prawnopodatkowe 


5. ObsĹ‚uga prawnopodatkowa podmiotów gospodarczych

 

Aktualno¶ci